...  
 
top Ime i Prezime
br.natj.
br.borbi
pobjede
porazi
razlika
skor
razlika
ANA ĐARMATI
0
0
0
0
0
0:0
+0
OSKAR KOVAČIĆ
0
0
0
0
0
0:0
+0
TENA KUNOVIĆ
0
0
0
0
0
0:0
+0
MONA PETRIĆ
0
0
0
0
0
0:0
+0
GABRIJELA FEHERVARI
0
0
0
0
0
0:0
+0
LEONA GRUBIŠA
0
0
0
0
0
0:0
+0
MATEJA KUNOVIĆ
0
0
0
0
0
0:0
+0
LUCIJA HREBAC
0
0
0
0
0
0:0
+0
MIA ŠNAJDER
0
0
0
0
0
0:0
+0
TANJA BOSILJEVAC
0
0
0
0
0
0:0
+0
IVA POŽEGA
0
0
0
0
0
0:0
+0
SARA TODOROVIĆ
0
0
0
0
0
0:0
+0
PETAR FIČKO
0
0
0
0
0
0:0
+0
RINO SUČEVIĆ
0
0
0
0
0
0:0
+0
ALEKSANDRA MACUT
0
0
0
0
0
0:0
+0
KATARINA LATKOVIĆ
0
0
0
0
0
0:0
+0
FILIP MIKAN
0
0
0
0
0
0:0
+0
NIKO KUNOVIĆ
0
0
0
0
0
0:0
+0
Zadnja izmjena tablice:01.02.2015.
 
 
- Banija song - tekst